He fet un resum del que s’ha gastat l’Espanyol en fitxatges en les últimes 10 temporades i del que ha ingressat en concepte de traspassos en el mateix període.

Les dades estan extretes de difetents fonts i, com que el club no acostuma a fer oficials les xifres, pot ser que alguna no sigui del tot certa. Per tant, més que fixar-se en els números exactes, el que és interessant és veure les tendències i els ordres de magnitud de cada temporada.

Fitxatges_trapassos_resum

L’any que més diners vàrem invertir en fitxatges va ser la temporada 2005-06 (15,2 M€). En aquell mercat van arribar jugadors importants com Zabaleta (3,5 M€), Riera (3 M€), Luis García (3 M€), Pandiani (1,5 M€) i Eduardo Costa (4 M€).

L’any que més diners vàrem ingressar per traspassos va ser la 2011-12 (25 M€). Principalment degut a la venda d’Osvaldo (16 M€) i Callejón (5 M€), a més de Dátolo (3 M€) i Luis García (1 M€).

La temporada anterior, 2010-11, també van ingressar molt (24,3 M€): Pareja (10 M€), Víctor Ruiz (8,5 M€), Dídac Vilà (4 M€), Moisés Hurtado (1,8 M€).

És cert que molts d’aquests imports de vendes no van acabar només al club i es van repartir en comissions, plusvàlues i d’altres inversors externs a l’entitat. Però, com deia més amunt, com que el club no informa de les xifres oficials, ens hem de quedar amb aproximacions i especulacions de tot tipus.

Fitxatges_trapassos_resum_02

A destacar que en les últimes 4 temporades el balanç entre compres i vendes ha estat favorable a l’Espanyol en 46,75 M€.

En el global dels 10 anys, ens hem gastat 67 milions en fitxatges però n’hem recuperat 106 en vendes.

(Publicat com a notícia a PericosOnline).

Anuncis