Després de fer una de les meves (cutre)enquestes a través de Twitter, fins a 179 pericos han contestat a la pregunta “Téns accions de l’Espanyol?”.

Dels 179, 131 (73%) han dit que ténen accions, i 48 (27%) han dit que no.
Anuncis