Sempre he estat de l’opinió, com suposo que molts de vosaltres també, que quan l’Espanyol comença amb mal peu una temporada, ho arrastra durant tot el curs futbolístic. És a dir, que quan els resultats dels primers partits de Lliga no acompanyen, aquella temporada només pot acabar sent mitjana o dolenta.
Com que aquest any, malauradament, hem començant perdent els 3 primers partis de Lliga (cosa que només ens havia succeït en 3 ocasions abans), m’he posat a fer números per esbrinar si la teoria que deia en el paràgraf anterior es compleix o no.
Així doncs, he analitzat 5 casos diferents:
1. Temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 3 primers partits de Lliga.
2. Temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 4 primers partits de Lliga.
3. Temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 5 primers partits de Lliga.
4. Temporades en que l’Espanyol ha sumat 3 punts o menys en les 5 primeres jornades de Lliga.
5. Temporades en que l’Espanyol ha sumat 10 punts o menys en les 10 primeres jornades de Lliga.
Per cada una de les 5 situacions anteriors he preparat una taula en la que he llistat les temporades en que ens ha passat aquella situació.
A la taula, i per cada una de les temporades, he indicat:
– PG-PE-PP: Partits guanyats, empatats i perduts fins aquella jornada (jornada 3, 4 o 5).
– Posició de l’Espanyol en acabar la temporada. Entre parèntesis he posat el número total d’equips aquella temporada a Primera Divisió (14, 16, 18 o 20 equips).
– Posició de l’Espanyol en acabar la temporada “normalitzada” a 20 equips. És a dir, quedar 7ns en una lliga de 14 equips 7(14), equival a quedar 10ns en una lliga de 20. D’aquesta manera, es poden comparar totes les temporades independentment del número d’equips.
– Millor posició de l’Espanyol durant aquella temporada.
– Millor posició de l’Espanyol “normalitazada” a 20 equips durant aquella temporada.
– Número de jornades d’aquella temporada en que l’Espanyol ha estat entre el “10 primers”, és a dir, entre els 50% millors de la Lliga.
– Número de jornades d’aquella temporada en que l’Espanyol ha estat entre el “10 últims”, és a dir, entre els 50% pitjors de la Lliga.
– Al final de cada taula hi ha la suma del número de jornades que l’Espanyol ha estat entre els 50% millors i el número de jornades que ha estat entre els 50% pitjors.
– Al final de cada taula també hi ha el percentatge de jornades en que l’Espanyol ha estat entre els 50% millors i entre els 50% pitjors.
– En color vermell hi ha les temporades que van acabar amb un descens a la Segona Divisió.
– A les categories 4 i 5, a la columna “Punts” hi apareixen els punts de l’equip a la jornada corresponent (5 o 10, respectivament) contant com si les victòries valguessin 3 punts.
1. Temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 3 primers partits de Lliga

Hi ha hagut 15 temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 3 primers partits de Lliga.

La millor classificació a final de temporada (no havent guanyat cap dels 3 primers partits) ha estat la 7a posició (de 16 equips) de la 56-57, que equivaldria a una 9a posició en una lliga de 20 equips.

Per tant, podem concloure que quan l’Espanyol no ha guanyat cap dels 3 primers partits de Lliga, mai hem quedat més amunt de la 9a posició al final del campionat.

A més, quan en una temporada no guanyem cap dels 3 primers partits, mai durant aquella temporada aconseguim estar més amunt de la 7a posició. Per tant, si comencem una Lliga sense guanyar cap dels 3 primers partits, durant aquella temporada no ocupem mai plaça europea.

Quan comencem sense guanyar cap dels 3 primers partits, estem el 90% de les jornades entre els 10 últims classificats, o sigui, a la part mitja-baixa.

Finalment, només hem baixat a Segona 1 vegada quan no hem guanyat cap dels 3 primers partits.

2. Temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 4 primers partits de Lliga
Hi ha hagut 7 temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 4 primers partits de Lliga.
La millor classificació a final de temporada ( no havent guanyat cap dels 4 primers partits ) ha estat la 8a posició (de 18 equips) de la 84-85, que equivaldria a una 9a posició en una lliga de 20 equips.

Per tant, podem concloure que, quan l’Espanyol no ha guanyat cap dels 4 primers partits de Lliga, mai hem quedat més amunt de la 9a posició al final del campionat.

A més,  quan en una temporada no guanyem cap dels 4 primers partit , mai durant aquella temporada aconseguim estar més amunt de la 7a posició. Per tant, si comencem una Lliga sense guanyar cap dels 4 primers partits, durant aquella temporada no ocupem mai plaça europea.

Quan comencem sense guanyar cap dels 4 primers partits, estem el 89% de les jornades entre els 10 últims classificats, o sigui, a la part mitja-baixa.

Finalment, només hem baixat a Segona 1 vegada  quan no hem guanyat cap dels 4 primers partits .3. Temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 5 primers partits de Lliga
Hi ha hagut 6 temporades en que l’Espanyol no ha guanyat cap dels 5 primers partits de Lliga.
La millor classificació a final de temporada ( no havent guanyat cap dels 5 primers partits ) ha estat la 8a posició (de 18 equips) de la 84-85, que equivaldria a una 9a posició en una lliga de 20 equips.

Per tant, podem concloure que, quan l’Espanyol no ha guanyat cap dels 5 primers partits de Llig a, mai hem quedat més amunt de la 9a posició al final del campionat.

A més,  quan en una temporada no guanyem cap dels 5 primers partit , mai durant aquella temporada aconseguim estar més amunt de la 7a posició. Per tant,  si comencem una Lliga sense guanyar cap dels 5 primers partits , durant aquella temporada no ocupem mai plaça europea.

Quan comencem sense guanyar cap dels 5 primers partits, estem el 89% de les jornades entre els 10 últims classificats, o sigui, a la part mitja-baixa.

Finalment, només hem baixat a Segona 1 vegada  quan no hem guanyat cap dels 5 primers partits .
4. Temporades en que l’Espanyol ha sumat 3 punts o menys en les 5 primeres jornades de Lliga
Hi ha hagut 7 temporades en que l’Espanyol ha sumat 3 o menys punts en les 5 primeres jorna
des de Lliga.
La millor classificació a final de temporada (havent sumat com a màxim 3 punts en els 5 primers partits) ha estat la 8a posició (de 18 equips) de la 84-85, que equivaldria a una 9a posició en una lliga de 20 equips.

Per tant, podem concloure que quan l’Espanyol ha sumat 3 o menys punts en els 5 primers partits de Lliga, mai hem quedat més amunt de la 9a posició al final del campionat.

A més, quan en una temporada sumem 3 o menys punts en els 5 primers partits, mai durant aquella temporada aconseguim estar més amunt de la 7a posició. Per tant, si comencem una Lliga sumant 3 o menys punts en els 5 primers partits, durant aquella temporada no ocupem mai plaça europea.

Quan comencem sumant un màxim de 3 punts en els 5 primers partits, estem el 90% de les jornades entre els 10 últims classificats, o sigui, a la part mitja-baixa.

Finalment, només hem baixat a Segona 1 vegada quan hem sumat 3 o menys punts en els 5 primers partits.
5. Temporades en que l’Espanyol ha sumat 10 punts o menys en les 10 primeres jornades de Lliga

Hi ha hagut 17 temporades en que l’Espanyol ha sumat 10 o menys punts en les 10 primeres jornades de Lliga.
La millor classificació a final de temporada (havent sumat com a màxim 10 punts en els 10 primers partits) ha estat la 8a posició (de 18 equips) de la 84-85, que equivaldria a una 9a posició en una lliga de 20 equips.

Per tant, podem concloure que quan l’Espanyol ha sumat 10 o menys punts en els 10 primers partits de Lliga, mai hem quedat més amunt de la 9a posició al final del campionat.

Quan comencem sumant un màxim de 10 punts en els 10 primers partits, estem el 91% de les jornades entre els 10 últims classificats, o sigui, a la part mitja-baixa.

Finalment, hem baixat a Segona 3 vegades (de les 4 en total que hem baixat) quan hem sumat 10 o menys punts en els 10 primers partits. Per tant, el 75% de les vegades que hem baixat a Segona, a la jornada 10 no havíem sumat 10 punts.

Anuncis